Biomasa

Biomasa

Produkcja wysokiej jakości biomasy z własnych upraw:

Nasza firma posiada własne grunty rolne (ok. 170 ha) położonych na terenie gminy Kożuchów. Na części tych gruntów Spółka założyła plantację Wierzby Energetycznej.

Pod nazwą Wierzba Energetyczna kryje się cała rodzina wierzb szybkorosnących. Wśród nich największą popularność zdobyła Wierzba Krzewiasta (Wierzba Konopianka) – Salix Viminalis. Jest to roślina o bardzo dużych, rocznych, przyrostach masy drzewnej (ok.14-krotnie większe niż las rosnący w stanie naturalnym). Z 1 hektara plantacji można uzyskać co roku 30-40 ton masy drzewnej. Jest rośliną wieloletnią, raz posadzona plonuje przez 25-30 lat.

Dodatkowe zalety Wierzby Energetycznej:

  • - małe wymagania glebowe (gleby klasy: III, IV i V oraz tereny podmokłe),
  • - możliwość wykorzystania nieużytków rolnych pod uprawę,
  • - łatwe rozmnażanie wegetatywne (z pociętych pędów),
  • - duża odporność na choroby i szkodniki owadzie oraz na warunki klimatyczne (mróz i przymrozki),
  • - niskie koszty uprawy (małe zapotrzebowanie na nawozy i pestycydy),
  • - możliwość nawożenia osadami ściekowymi.

Oferujemy sadzonki Wierzby Energetycznej w formie surowej oraz zrębki. Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy.

Zapraszamy!