Kontakt

„TELERAJ” Sp. z o.o.
Pl. Św. Małgorzaty 1-2
58-100 Świdnica
NIP 884-18-72-079
Regon 890562208
P.W.TELE-RAJ Z.Krzemiński i Wspólnik Sp.jawna
Pl. Św. Małgorzaty 1-2
58-100 Świdnica
NIP 884-001-33-22
Regon 008310763
Tel.:  +48 74 8518021
e-mail: sekretariat@teleraj.pl